Osynlig avslutning

När man virkar runt i varv så är en osynlig avslutning ett fantastiskt bra sätt att avsluta varvet på istället för att avsluta med en smygmaska i varvets första maska.  Och som namnet avslöjar så blir avslutet i princip helt osynligt, ingen ful skarv!

 

Så här gör du en osynlig avslutning:

När du har virkat alla maskor på varvet (bild 1) så klipper du av garnet och drar igenom. Trä garnänden genom en nål (bild 2) och stick nålen genom båda maskbågarna på andra maskan i början av varvet (bild 3). 

( På bilden påbörjades varvet med en stående maska, om du istället började varvet med en luftmaska som räknas som en maska så sticker du nålen i maskan efter luftmaskan. )

Stick sen nålen genom bakre maskbågen på den sista maskan på varvet (bild 4). Dra igenom garnet (bild 5), dra åt lagom och fäst garnänden (bild 6).

Nu är din osynliga avslutning färdig. Visst blir det snyggt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s